Voorstelling project Shapes

Shapes heeft als belangrijkste doelstelling het analyseren van de voor en nadelen over het gebruik van de fiets als transportmiddel.

Door onderzoek wil SHAPES duidelijke en wetenschappelijk onderbouwde beleidsbeslissingen rond het gebruik van de fiets in het urbane pendelverkeer mogelijk maken. Daarom heeft SHAPES een aantal meer specifieke doelstellingen opgesteld:

Verwachte resultaten en/of producten
Resultaten zullen aanbevelingen hebben om op duurzame wijze bij te dragen voor een betere volksgezondheid als tot een modale verschuiving van de auto naar de fiets voor bepaalde verplaatsingen en zo bij te dragen tot een gezonder leefmilieu. De aanbevelingen dienen rekening te houden met de fysieke capaciteiten van verschillende bevolkingsgroepen en de objectieve ruimtelijke kenmerken in verschillende regio's (bv. stedelijke gebieden, heuvelachtige gebieden enz.).

De resultaten zijn bruikbaar voor:

Meer informatie kan u lezen op onze pdf

footer VUB Vito UCL Belspo Shapes