Letselregistratie

Beste fietser,


Onderzoek heeft aangetoond dat regelmatig fietsen naar het werk een positieve invloed heeft op de fysieke en mentale gezondheid. Daarbij is het gebruik van de fiets ook beter voor het milieu in vergelijking met gemotoriseerde voertuigen en helpt de fiets het fileprobleem op te lossen. Jammer genoeg zijn de fietsers vandaag de dag nog altijd de zwakke weggebruikers. Met dit onderzoek gaan we trachten ongevallen en letsels in kaart te brengen. Dit zowel voor ongevallen en letsels die zich in het verleden hebben voorgedaan als mogelijke ongevallen en letsels die in de toekomst zullen gebeuren.

Hiervoor hebben we uw hulp nodig!
Wilt u meewerken aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en in het bijzonder die van de fietser, laat dan hier uw e-mail adres achter.

Uw antwoorden en persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek verricht aan de Vrije Universiteit Brussel, vakgroep Menselijke Fysiologie en Sportgeneeskunde in het kader van het SHAPES project. Uw anonimiteit zal te allen tijde gewaarborgd worden, volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Het SHAPES teamVoor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met:
Dr. Bas de Geus | Tel: +32.2.6292222 | bas.de.geus@vub.ac.be
Vrije Universiteit Brussel - Faculteit LK - Vakgroep Menselijke Fysiologie & Sportgeneeskunde

footer VUB Vito UCL Belspo Shapes