Contact shapes-ssd.be

Dr. Luc Int Panis

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
Integrale Milieu Studies (IMS) | Boeretang 200 |( B) 2400 Mol
Tel. +32 14 33 58 87 | Fax +32 14 32 11 85
luc.intpanis@vito.be

(Integrale Milieu Studies) is de coördinator van SHAPES en verantwoordelijk voor de berekening van verkeersemissies en luchtkwaliteit, blootstelling aan polluenten en de integratie van alle resultaten.

 

Prof. dr. Romain Meeusen

Vrije Universiteit Brussel (VUB): Faculty of Physical Education and
Physical Therapy, dept. Human Physiology & Sports Medicine
Pleinlaan 2, (B) 1050 Etterbeek | Tel. +32-2-6292732 | Fax. +32-2-6292876 romain.meeusen@vub.ac.be

VUB zal de gezondheidseffecten van een sedentaire levensstijl bestuderen en de verwachte verbeteringen voor de volksgezondheid als meer pendelaars de fiets gebruiken. VITO en VUB zullen samen een methodologie ontwikkelen om deze impacts om te zetten in een monetaire waarde.

 

Prof dr. Isabelle Thomas

Université Catholique de Louvain (UCL)
C.O.R.E. et Département de Géographie | Centre d’Analyse Spatiale et Urbaine
Voie du Roman Pays 34 | (B) 1348 Louvain-la-Neuve
Tel. +32 10 47 21 36 | Fax. +32 10 47 43 01
isabelle.thomas@uclouvain.be

UCL is verantwoordelijk voor de analyse van de geregistreerde ongevallen met fietsers en de studie van de ruimtelijke variabelen die verband houden met ongevalrisico, luchtkwaliteit en fietsintensiteit.

footer VUB Vito UCL Belspo Shapes